Missie

Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent waarbij deelnemers, alleen of in een team zoveel mogelijk geld bijeenbrengen voor kankeronderzoek waarmee zij een bijdrage leveren aan het gevecht tegen kanker. Samen zetten wij ons in voor een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn.