Anti strijkstokbeleid

Het bestuur van Swim to Fight Cancer heeft goed nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee. Belangrijk uitgangspunt is dat we zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze deelnemers, donateurs, sponsoren en kanker patiënten. De meeste gehoorde kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Met het anti strijkstok beleid bedoelen we dat de totale opbrengst van Swim to Fight Cancer, dat wil zeggen inschrijfgelden, donatiegelden en sponsorgelden minus de kosten voor het organiseren van het evenement en de kosten van het betalingsverkeer, ten goede komen aan de Stichting Fight Cancer. Na afloop van het evenement wordt het totale bedrag bekend gemaakt.